Voor wie ben ik er

  • Voor iedereen die behoefte heeft aan een totaalpakket van alle voorkomende zorgtaken, denk aan persoonlijke verzorging of huishoudelijke taken.
  • Voor ouderen die geen of een kleine kring van betrokkenen om zich heen hebben om praktische hulp aan te vragen.
  • Voor ouderen die plotseling in een crisissituatie terecht zijn gekomen waardoor begeleiding voor henzelf of partner nodig is.
    Bijvoorbeeld omdat een van beiden in het ziekenhuis wordt opgenomen of omdat de vaste hulp is weggevallen.
  • Voor familieleden die zich zorgen maken over het welzijn van een ouder familielid maar zelf niet in de gelegenheid zijn voldoende aandacht of hulp te geven.
  • Voor iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning van iemand die wat meer op afstand staat bij de huishoudelijk zorg voor hun ouder(s).
    Want het is zwaar je ouders dagelijks extra aandacht te geven. Ik zorg ervoor dat u of uw ouder niet vereenzaamt en de huishoudelijke en sociale hulp krijgt waar behoefte aan is.

Kortom; ik ben er voor iedereen die graag zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven functioneren en wonen, en daarbij wel wat hulp kunnen gebruiken.

Wat kan of mag ik niet

  • Geen verpleegkundige en medische handelingen.